Členstvo v KKC Hviezda

Člen bude mať možnosť využívať špecifické služby KKC Hviezda* za členské ceny, za podmienok stanovených konkrétnymi Výzvami, vydanými KKC Hviezda.
Cena: 10,00  Pridať do košíku

Aké sú výhody členstva v KKC Hviezda?:

  • Člen bude mať možnosť využívať špecifické služby KKC Hviezda* za členské ceny, za podmienok stanovených konkrétnymi Výzvami, vydanými KKC Hviezda. Inými slovami – v porovnaní s verejnosťou (“nečlenmi”) bude mať člen po prihlásení sa na konkrétny workshop väčšie zľavy pri účasti na workshopoch a to až do výšky 100%.

Podmienky členstva v KKC Hviezda pre rok 2024 sú:

  • Vek minimálne 18 rokov (jedinú výnimku tvoria študenti štvrtých ročníkov stredných škôl, ktorí ešte nedovŕšili vek 18 rokov),
  • Ste nepodnikateľ,
  • Ste podnikateľ, v takom prípade musíte mať v živnostenskom liste/obchodnom registri jednu z činností KKP kultúrno kreatívneho priemyslu (zoznam nájdete v dokumente Odvetvia KKP),
  • Účasť na minimálne dvoch workshopoch, organizovaných KKC Hviezda,
Dosiahnutie minimálneho počtu bodov – 18 b., ktoré môžete dosiahnuť prostredníctvom súčtu hodnotení Lektora KKC Hviezda z absolvovaných workshopov, organizovaných KKC Hviezda, a/alebo odborného posudku od pedagóga , ktorý vyučuje na VŠ, alebo SŠ odbor z KKP.