Workshop: Základy modelovania vo Fusion 360 pre 3D tlač

Chcete si vedi nakresliť pres 3D model akéhokoľvek výrobku, súčiastky alebo objektu, ktorý si môžete následne vytlačiť na 3D tlačiarni alebo dať vyfrézovať na CNC obbacom stroji? 
Cena: 144,00 €
Pridať do košíku
Obsah workshopu:   
  • Úvod do 3D modelovania a 3D tlače /možnosti a typy 3D tlačiarní/ 
  • Úvod do Fusion 360 - prehľad funkcií a rozhrania softvéru 
  • Základy 3D modelovania - 2D skicovanie 
  • Geometrické väzby a obmedzenia 
  • 3D modelovanie - extruzie, rotácia a lofting 
  • Konštrukčné zostavy - vytváranie a správa zostáv komponentov 
  • Pohyblivé väzby a kinematické simulácie 
  • Vytváranie výkresov a dokumentácie 
  • Praktické cvičenia modelovania objektov 
  • Praktické cvičenia na 3D tlačiarňach