Cenník služieb a prenájmov hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta Trenčín v Kultúrno-kreatívnom centre Hviezda

V rámci prevádzkovania Kultúrno–kreatívneho centra Hviezda (KKC Hviezda) ako projektu podporeného a spolufinancovaného z ERDF – Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci IROP projektu: Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda (kód projektu v ITMS2014+:02031ABB7) má KKC Hviezda možnosť prenajímať 20% svojej infraštruktúry v trhových cenách. Mesto Trenčín si vyhradzuje právo tento cenník aktualizovať v súlade s pohybom trhových cien.

Miestnosť  Cena/hod. 1Cena/hod. 1, 2 
7.00 – 13.00 
Cena celý deň 1
 (max. 7.00 – 22.00) 
Veľká sála3140 100 1120 
Pódium bez hľadiska4 80 50  640 
Malá sála3 70 45  560 
Veľká sála + Malá sála3 180 120  1440 
Kaviareň/klub5 40 – 320 
Tanečné štúdio6 20 – 160 
Galéria7 35 – 150 (za mesiac) 
Ateliér 1 20 – 140 
Ateliér 2 12 – 95 
Učebňa  17 – 135 
Vstupná hala  30 – 240 
Šatňa pre verejnosť 10 – 80 
Šatňa pre tanečné štúdio 10 – 80 
Šatňe pre vystupujúcich 15 – 120 
Tabuľka č. 1: Cenník prenájmov priestorov v KKC Hviezda

1 Sankcia za každú začatú hodinu mimo dohodnutého nájmu: 120% hodinového nájmu prenajatej miestnosti. 

2 Platí iba pri prenájmoch v čase medzi 7.00 a 13.00. Pri dlhších prenájmoch platí suma “celý deň”. 

3 V prípade prenájmu Veľkej sály, Malej sály, alebo Veľkej a Malej sály sú v cene zahrnuté aj Vstupná hala a Šatne pre vystupujúcich, ako aj základná A/V obsluha*. 

4 Pódium bez hľadiska bude prenajímané iba v prípade ak to nebude1 zasahovať do dramaturgie KKC Hviezda. Prenajímateľ bude zodpovedný za čistotu v hľadisku.  

5 Priestory Kaviarne/klubu sa prenajímajú iba počas otváracích hodín (14.00 – 22.00). Jedinou výnimkou je, ak sa prenajímateľ dohovorí s prevádzkovateľom Kaviarne/klubu na skorších, respektíve neskorších otváracích hodinách v deň prenájmu. V cene je v cene zahrnutá aj základná A/V obsluha*. 

6 V prípade prenájmu Tanečného štúdia je v cene zahrnutá aj šatňa pre tanečné štúdio.  

7 Hodinová sadzba platí pre nevýstavné podujatia a mesačná sadzba platí iba pre výstavné podujatia. 

*Základná A/V obsluha zahrňuje statické scénické svetlá, projektor, plátno a maximálne 2 x mikrofón. Pri väčších technických požiadavkách je potreba prenájmu služby za obsluhu technologického vybavenia KKC Hviezda, podľa tabuľky 3 tohto cenníku.

veľkosť zostavyPodmienka a obsah zostavy Cena €/deň (nezahŕňa obsluhu)1, 2 
malá – podujatie do 100 osôb 
– obsluha 1 človek (cenník osobitne) 
– maximálny čas ozvučovania 6 hod. (vrátane prípravy) 
– 2 x reprobox (10 – 15“) 
– mixpult max 6 vstupov (napr. 4x mic, ntb)  
– základné scénické osvetlenie (stacionárne biele + farebné)
100 
stredná  – podujatie do 500 osôb  
– obsluha 2 ľudia (cenník osobitne) 
– maximálny čas ozvučovania 8 hod. (vrátane prípravy) 
– 2 x reprobox (12 – 15“) 
– 2 x sub bas (15 – 18“)  
– mixpult max 16 vstupov 
– základné scénické osvetlenie + inteligentné farebné svetlá (bez svetelnej rampy)
300
veľká  – podujatie nad 500 do 2000 osôb 
– obsluha 3 ľudia (cenník osobitne) 
– maximálny čas ozvučovania 10 hod. (vrátane prípravy) 
– 2 – 6 x reprobox (12 – 15“) 
– 2 – 6 sub bas (15 – 18“) 
– mixpult 32 – 48 vstupov 
– scénické osvetlenie, svetelná rampa 
600
Tabuľka č. 2: Cenník služby za ozvučenie a osvetlenie podujatí 

1 Cena za obsluhu aparatúry je uvedená osobitne v tabuľke č. 3. 

2 Sankcia za každú začatú hodinu mimo dohodnutého rozsahu: 130 % hodinovej sadzby za obsluhu technologického vybavenia 

Služba Cena €/hod.¹
A/V technik, zvukár, osvetľovač30
Technik (stavač) 15
Operátor (technik) Foto / Video / FabLab techniky 40
Požiarne služby 20
Zvukové, nahrávacie, streamingové služby 40
Uvádzač 10
Šatniar/hostess 10
Produkčný 20
Tabuľka č. 3: Cenník služieb za obsluhu technologického vybavenia KKC Hviezda 

¹ Sankcia za každú začatú hodinu mimo dohodnutého rozsahu: 130 % hodinovej sadzby za obsluhu technologického vybavenia