O nás

Misia KKC Hviezda

V kultúrno–kreatívnom centre Hviezda podporujeme záujem o kultúru a kreatívny priemysel. Hľadáme skryté talenty a prostredníctvom sieťovania s umelcami, pedagógmi a inovátormi im poskytujeme optimálne podmienky pre rozvoj ich potenciálu. V priestoroch centra zároveň pravidelne ponúkame kvalitný a programovo vyvážený kultúrny program pre všetky cieľové skupiny.

Vízia KKC Hviezda

Našou víziou je vybudovať značku Kultúrno-kreatívneho centra, ktoré je v regióne všeobecne vnímané a uznávané pre svoju kvalitu, odbornosť a nadčasovosť. Prostredníctvom našich kultúrno-vzdelávacích programov chceme docieliť to, aby sa Hviezda stala najlepším miestom pre kultúrne a spoločenské vyžitie obyvateľov celého trenčianskeho regiónu a zároveň byť aj centrom, kde sa inšpiratívne veci nielen dejú, ale kde aj vznikajú.