História Hviezdy

Katolícky Kultúrny Dom / Okruhový Dom armády / Dom kultúry a vzdelávania / Kino Hviezda / Mestské kultúrne stredisko a dnes Kultúrno-kreatívne centrum Hviezda 

História dnešného Kultúrno-kreatívneho centra Hviezda sa začala písať už v roku 1938, kedy začala výstavba jeho funkcionalistickej a na svoju dobu veľmi modernej budovy. Architektami vtedajšieho Katolíckeho Kultúrneho domu v Trenčíne ako aj tvorcami plánov a rozpočtov boli poverení stavitelia Dominik Filipp a Alexander Maráky. 

Na stavbe budovy sa podieľalo viacero firiem z celého Slovenska aj miestni remeselníci. Mala byť pôvodne dokončená koncom roku 1939 ale pre udalosti spojené s 2. svetovou vojnou to nestihli. Následkom mobilizácií muselo mnoho robotníkov a remeselníkov narukovať a stavbu spomalil aj nedostatok stavebného materiálu. Budovu nového Kultúrneho domu v Trenčíne však aj napriek týmto okolnostiam dokončili už v letných mesiacoch roku 1940. 

Vývoj a charakteristika budovy

Počas 83 ročnej histórie, budova zmenila niekoľkokrát svojho vlastníka, názov a čiastočne aj funkciu. Väčšinu svojej existencie však slúžila ako kultúrny dom a vzdelávacie centrum. Z architektonického hľadiska zostala v podstate nezmenená. Hlavný vstup do budovy viedol z vtedajšej Pribinovej ulice, rovnako ako dnes cez sklenené dvere do foyer. Okienko do pokladnice sa nachádzalo na pravej strane. Vo vestibule bola šatňa a bufet pre kino, vpravo sa šlo do jedálne, ktorá bola spojená dverami do výčapu. Ten bol prístupný aj priamo z ulice. Medzi výčapom a ulicou stála menšia terasa pre letných hostí. Z vestibulu viedli pohodlné široké schody na I. poschodie a druhé schody do galérie a do kabíny kinooperatéra. V strede foyeru boli široké 12 krídlové dvere do veľkej sály. Celkový počet sedadiel v nej bol 488. Veľká sála bola prepojená skladacími dvermi s menšou sálou. Desať východov zo sál na všetky strany zaručovalo priamy východ von a pri návšteve 600 osôb sa sály podľa vtedajšej dokumentácie dali vyprázdniť za 30 sekúnd.

Na prvom poschodí sa nachádzala spolková miestnosť, čitáreň a herňa. Tieto miestnosti boli spojené výťahom s reštauračnou kuchyňou v suteréne. Za schodišťom nasledovala menšia miestnosť Spolku kresťanských katolíckych tovarišov, ktorá slúžila zároveň ako kancelária správy Kultúrneho domu. Ďalej nasledovala veľká zasadacia sieň, z ktorej bol prístupný sklenými dverami balkón od ulice. S touto sieňou sa spájali ešte dve menšie spolkové miestnosti. Na II. poschodí boli umiestnené 2 byty. Jeden 3-izbový a jeden 2-izbový pre správcu budovy. Byt domovníka sa nachádzal v suteréne a susedil so spomínanou reštauračnou kuchyňou, komorou pre zásoby potravín, 4 pivnicami, skladom pre uhlie, práčovňou a záchodom. V prehĺbenej miestnosti sa nachádzala kotolňa. 

Od postavenia, počas II. svetovej vojny a nejaký čas aj po nej fungovala budova Hviezdy ako Katolícky kultúrny dom v Trenčíne. Pôsobilo tu niekoľko katolíckych spolkov, napríklad spolok sv. Vojtecha, katolícky skauti, nacvičoval a vyučoval tu skladateľ Karol Pádivý a neskôr sa do budovy presťahovalo aj kino Sokol. Po prechode frontu tu mala kancelárie komunistická strana a neskôr prešla celá budova do majetku štátu. Katolícky kultúrny dom premenovali na Štátne kino „Hviezda“ a na strechu budovy umiestnili veľkú komunistickú hviezdu. V jednu noc ju s pomocou výbušniny niekto odpálil. Nariadením povereníctva informácií a osvety z 1. júna 1951 a súhlasom Veliteľstva 2. vojenského okruhu, prebrala budovu s dvorom, s prevádzkovým a technickým zariadením vojenská správa. Objekt pomenovali na Okruhový dom armády. Na základe hospodárskej zmluvy o dočasnom užívaní majetku zo dňa 27. augusta 1964 previedli budovu pod správu ONV – odbor školstva a kultúry v Trenčíne. Budova dostala názov Kino Hviezda a v jej priestoroch zriadili aj diétnu reštauráciu, v ktorej podávali viacero druhov diétnych jedál a ľudia ju s obľubou navštevovali. V kuchyni varili pre verejnosť aj pre rôzne spoločenské podujatia, akými boli svadby, oslavy a iné. Zákazníci sa stravovali aj na terase, tú však neskôr zbúrali. V roku 1973 diétnu jedáleň zrušili a tieto priestory dalo okresné mesto k dispozícii Klubu mladých.

V septembri 1973  tu vznikol Klub Lúč, ktorý sa v začiatkoch zameriaval predovšetkým na programy československo-sovietskeho priateľstva, divadielka hudby a súťaže recitátorov. V budove kina Hviezda pôsobili viaceré kultúrne skupiny, divadlá, hudobné zoskupenia a premietali sa tu kasové trháky. Vo Hviezde sa sústreďoval kultúrny život Trenčína aj po roku 1989. V roku 2009 získala budova Hviezdy dokonca štatút národnej kultúrnej pamiatky. Budova slúžila a starla. Viacero priestorov sa postupne prestalo využívať na kultúrne účely a slúžilo len ako sklady. Budova bola v prevádzke až do roku 2018 kedy jej technický stav prestal byť vyhovujúci. 

Transformácia Hviezdy na Kultúrno-kreatívne centrum

Mesto sa snažilo získať financie na jej opravu, ale až po niekoľkých neúspešných pokusoch sa Trenčínu v roku 2022 podarilo získať európsky grant, ktorý umožnil nielen náročnú rekonštrukciu tejto Národnej kultúrnej pamiatky, ale aj jej premenu na Kultúrno-kreatívne centrum. Okrem kultúrneho vyžitia v oblasti divadla, hudby či filmu, na ktorý boli pamätníci zvyknutí v minulosti, bude nová Hviezda opäť plniť aj vzdelávaciu funkciu a to formou množstva workshopov, zameraných na kultúrno-kreatívny priemysel, vo svojich priestoroch, ateliéroch, Fablabe a Hybridlabe. Poskytne svoje priestory, vybavenie, ale aj ľudské kapacity na podporu kultúrno-kreatívneho potenciálu pre všetkých, ktorí budú mať záujem rozvíjať svoj talent a kreativitu.  

Načítavanie obsahu