Kategória:

Chcete pracovať pre Kultúrno-kreatívne centrum Hviezda?

Chcete pracovať pre Kultúrno-kreatívne centrum Hviezda?
Publikované: 23. 6. 2022, 14:01
Radoslav Jánoš
Upravené: 7. 8. 2023, 15:25
Kultúrno-kreatívne centrum Hviezda hľadá posily do tímu na strategické pozície programového manažéra/manažérky. marketingového manažéra/manažérky a dramaturga/dramaturgičky. Termín nástupu od 1. 9., respektíve 1. 10. 2022.

Programový manažér/ka Kreatívneho centra Hviezda

Druh pracovného pomeru – plný úväzok

Termín nástupu – 1. 9. 2022

Mzdové podmienky (brutto) – od 1 200 €/mesiac, výkonnostné príplatky

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Tvorba stratégie a zabezpečenie expertných služieb pri realizácii programov KKC
 • Zodpovednosť za koordináciu vzťahov s členmi KKC a záujemcami o účasť v programoch centra
 • Nastavenie a monitorovanie efektívnosti užívateľskej a prevádzkovej štruktúry KKC
 • Koordinácia prenájmov priestorov a príslušnej techniky účastníkom programov centra
 • Monitorovanie dopytu po nových technológiách v rámci otvorených dielni a ateliérov, návrhy riešení na realizáciu rozvoja
 • Sieťovanie s inými Fab Labmi a Kreatívnymi centrami
 • Komunikácia s cieľovými skupinami, monitorovanie progresu a odozvy užívateľov
 • Podpora dopytu po kreatívnej tvorbe v KKC Hviezda
 • Spolupodieľanie sa na komunikačných kampaniach centra, budovanie značky a strategických partnerstiev s kľúčovými hráčmi v kreatívnom priemysle
 • Aktívne vyhľadávanie nových obchodných partnerov, ako aj nových kanálov, respektíve ďalších možností propagácie a rozvoja KCC Hviezda
 • Zodpovednosť za koordináciu neformálnych partnerstiev a rozvojových projektov
 • Príprava podkladov pre tvorbu rozpočtu na aktivity KKC
 • Tvorba a publikácia odborných textov
 • Spolupodieľanie sa na tvorbe obsahu webu KCC Hviezda
 • Meranie a podávanie správ o výkonnosti kreatívnej časti KCC Hviezda a hodnotenie cieľov

Zamestnanecké výhody, benefity – výkonnostné príplatky, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači o uvedené pracovné miesto prihláste sa, prosím, na nižšie uvedený kontakt elektronicky najneskôr 15. 7. 2022.
Spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania nám zašlite:
1. životopis
2. ukážky svojich prác a relevantných aktivít, prípadne stratégií alebo odkazy na ne
3. vašu predstavu/víziu pre identitu a stratégiu prevádzky, ako aj rozvoja KKC Hviezda v rozsahu max 2 x A4
4. súhlas so spracovaním osobných údajov

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 31. 7. 2022

Požiadavky na zamestnanca

 • Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním – vysokoškolské II. stupňa
 • Vzdelanie v odbore – kultúra, kreatívny priemysel
 • Jazykové znalosti – Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)
 • Ostatné znalosti – Microsoft Office – Pokročilý
 • Vodičský preukaz – B
 • Prax na pozícii/v oblasti – kultúra, kreatívny priemysel
 • Počet rokov praxe – 3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Skúsenosti s navrhovaním a vedením vzdelávacích programov
 • Odborná znalosť technológií používaných vo Fab Lab, ako aj ateliéroch a podcastovom štúdiu
 • Znalosť a sledovanie najnovších relevantných technologických trendov, metodológií a postupov
 • Bezúhonnosť
 • Zodpovednosť, dôslednosť
 • Schopnosť navrhovať vlastné riešenia
 • Časová flexibilita, proaktívny prístup
 • Schopnosť pracovať pod tlakom
 • Schopnosť pracovať v tíme i samostatne
 • Kontakty v kreatívnom a vzdelávacom sektore

Marketingový manažér

Termín nástupu – 1. 9. 2022

Druh pracovného pomeru – plný úväzok

Mzdové podmienky (brutto) – od 1 200 €/mesiac, výkonnostné príplatky

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Príprava, nastavenie a realizácia marketingovej stratégie a komunikačných cieľov centra
 • Podpora dopytu po kreatívnej tvorbe v KKC Hviezda
 • Návrh a realizácia komunikačných a PR kampaní pomocou všetkých kanálov / web, newsletter, Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Tiktok a iné
 • Budovanie a posilňovanie značky, ako aj strategických vzťahov a partnerstiev s kľúčovými hráčmi a agentúrami, vrátane hľadania marketingových ambasádorov
 • Aktívne vyhľadávanie nových obchodných partnerov, ako aj nových kanálov, respektíve ďalších možností propagácie KCC Hviezda
 • Zodpovednosť za koordináciu neformálnych partnerstiev a rozvojových projektov
 • Komunikácia s dodávateľmi marketingového obsahu: tvorba, dohľad a schvaľovanie marketingových materiálov, od bannerov webových stránok až po tlačené brožúry a štúdie s grafickým dizajnérom
 • Príprava podkladov pre tvorbu rozpočtu na marketingové aktivity v súvislosti s riadením centra
 • Komunikácia s médiami, vrátane tvorby tlačových správ, PR a iných článkov
 • Podieľanie sa na tvorbe a manažment obsahu webu i ostatných komunikačných kanálov KCC Hviezda
 • Návrh a spolupráca na realizácii fundraisingových aktivít
 • Fotografovanie, snímanie videí a úprava fotografií a videí
 • Meranie a podávanie správ o výkonnosti marketingových kampaní a iných prezentačných a komunikačných aktivít KCC, hodnotenie cieľov

Zamestnanecké výhody, benefity – výkonnostné príplatky, pružný pracovný čas, príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači o uvedené pracovné miesto prihláste sa, prosím, na nižšie uvedený kontakt elektronicky najneskôr do 15. 7. 2022.
Spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania nám zašlite:
1. životopis
2. ukážky svojich prác, marketingových aktivít a stratégií alebo odkazy na ne
3. vízia ohľadne vízie a marketingovej stratégie KCC Hviezda v rozsahu max 2 x A4 (nepovinne)
4. súhlas so spracovaním osobných údajov

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 31. 7. 2022 

Požiadavky na zamestnanca

 • Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním – vysokoškolské II. stupňa
 • Vzdelanie v odbore kultúra, kreatívny priemysel
 • Jazykové znalosti – Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)
 • Ostatné znalosti – Google Analytics – Mierne pokročilý, WordPress – Mierne pokročilý, Wix.com – Mierne pokročilý, Microsoft Office – Pokročilý, Adobe Photoshop – Pokročilý, Adobe Illustrator – Mierne pokročilý
 • Vodičský preukaz B
 • Prax na pozícii/v oblasti kultúra, kreatívny priemysel
 • Počet rokov praxe 3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Skúsenosti s identifikáciou cieľového publika a s kreatívnym navrhovaním a vedením naprieč kanálmi marketingových kampaní, ktoré zapájajú, vzdelávajú a motivujú
 • Znalosť a sledovanie najnovších trendov a najlepších postupov v online a offline marketingu
 • Skúsenosti s fotografovaním
 • Bezúhonnosť, dôslednosť a schopnosť navrhovať vlastné riešenia
 • Časová flexibilita, proaktívny prístup a odolnosť voči stresu
 • Schopnosť pracovať v tíme i samostatne
 • Výborné komunikačné zručnosti
 • Záujem o umenie a kultúru
 • Záujem o nové technológie a kreatívny priemysel, ako kontakty v médiách a kultúrnom sektore budú bonusom

Dramaturg kultúrneho centra Hviezda

Druh pracovného pomeru – plný úväzok

Termín nástupu 1. 10. 2022

Mzdové podmienky (brutto) od 1 100 €/mesiac, výkonnostné príplatky

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Príprava a organizácia programov, ako aj celkovej dramaturgickej stratégie centra
 •  Logistická podpora pri realizácii programov kreatívneho centra
 • Podpora dopytu po kreatívnej tvorbe v KKC Hviezda
 • Budovanie a posilňovanie značky, ako aj strategických vzťahov a partnerstiev s kľúčovými hráčmi a agentúrami, vrátane hľadania kultúrnych ambasádorov KKC
 • Vyhľadávanie ďalších možností propagácie a rozvoja KKC Hviezda
 • Zodpovednosť za koordináciu neformálnych partnerstiev a rozvojových projektov
 • Komunikácia s dodávateľmi kultúrno-vzdelávacieho obsahu centra
 • Príprava podkladov pre tvorbu rozpočtu na produkčné aktivity centra
 • Spolupodieľanie sa na tvorbe webu a iných komunikačných kanálov KCC
 • Meranie a podávanie správ o výkonnosti a efektivite dramaturgického plánu a jednotlivých podujatí, hodnotenie cieľov a podobne

Zamestnanecké výhody, benefity – výkonnostné príplatky, príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, pružný pracovný čas

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači o uvedené pracovné miesto prihláste sa, prosím, na nižšie uvedený kontakt elektronicky najneskôr do 15.7.2022.
Spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania nám zašlite:
1. životopis
2. ukážky svojich prác produkčných aktivít a stratégií alebo odkazy na ne
3. Vaša predstava/vízia dramaturgicko-produkčného plánu/identity Hviezdy v rozsahu max 2 x A4 (nepovinné)
4. súhlas so spracovaním osobných údajov

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 31. 7. 2022 

Požiadavky na zamestnanca

 • Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
 • vysokoškolské II. stupňa
 • Vzdelanie v odbore kultúra, kreatívny priemysel
 • Jazykové znalosti Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)
 • Ostatné znalosti
 • Microsoft Office – Pokročilý
 • Vodičský preukaz B
 • Prax na pozícii/v oblasti kultúra, kreatívny priemysel
 • Počet rokov praxe 3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Skúsenosti s identifikáciou cieľového publika, ako aj s kreatívnym navrhovaním riešení dramaturgie naprieč žánrami pomocou podujatí, ktoré zapájajú, vzdelávajú a motivujú
 • kritériá a požiadavky: bezúhonnosť, zodpovednosť, dôslednosť
 •  Schopnosť navrhovať vlastné riešenia
 • Časová flexibilita, proaktívny prístup, odolnosť voči stresu
 • Schopnosť pracovať pod tlakom
 • Schopnosť pracovať v tíme i samostatne
 • Záujem o umenie a kultúru
 • Záujem o nové technológie a kreatívny priemysel, ako aj kontakty v médiách a kultúrnom sektore budú prínosom

Kontakt pre uchádzačov o pracovné pozície:

JUDr. Katarína Patková

Mesto Trenčín
Mierové námestie 1/2
911 64 Trenčín
tel.: 032/6504 255
mobil: 0902 911 142
e-mail: vyberove.konanie@trencin.sk

Misiou Kultúrno-kreatívneho centra Hviezda bude popri organizovaní kultúrnych podujatí rôznych žánrov pre širokospektrálne publikum aj aktívna podpora členov kreatívnych programov centra. Okrem poskytovania fyzických priestorov pôjde najmä o rôzne vzdelávacie programy, workshopy, ako aj materiálno-technologické zabezpečenie – všetko za účelom podporiť profesionálny rast nových potencionálnych pracovníkov v kreatívnom priemysle.


Tento článok bol originálne zverejnený na stránke mesta Trenčín v časti Hviezdne workshopy a aktuality.

Najnovšie články

Chceš si prenajať Malú sálu v KKC Hviezda za zľavnené ceny?

Čítať viac

Chceš si prenajať Tanečné štúdio v KKC Hviezda za zľavnené ceny?

Čítať viac