Kategória:

Hviezdny filmársky workshop bude za účasti významných európskych filmových mien

Hviezdny filmársky workshop bude za účasti významných európskych filmových mien
Publikované: 1. 6. 2023, 10:39
Radoslav Jánoš
Upravené: 6. 11. 2023, 10:22
Workshop Kultúrno-kreatívneho centra KKC Hviezda s názvom Ako vytvoriť úspešný film pre deti a mládež, ktorý je podpornou platformou Filmového festivalu pre deti a mládež CINEDU, prinesie do Trenčína 29. septembra 2023 renomované mená európskeho filmárskeho sveta – Renate Zylla a Petr Oukropec. Medzi lektormi budú úspešní slovenskí scenáristi a producenti ako Juraj Rayman, Vanda Raymanová či Katarína Krnáčová.

Renate Zylla je zakladateľka a bývalá riaditeľka festivalovej sekcie pre deti a mládež Generation Kplus na MFF v Berlíne. Úspešný český producent, režisér a scenárista Petr Oukropec je dvojnásobný držiteľ Českého leva. 

Obaja budú súčasťou medzinárodnej konferencie, ktorú do KKC Hviezda prináša Filmový festival pre deti a mládež CINEDU. Jeho piaty ročník sa koná od 18. do 29. septembra v Novom Meste nad Váhom. Konferencie sa môže zúčastniť aj verejnosť.

Po konferencii prebehne v KKC Hviezda workshop Ako vytvoriť úspešný film pre deti a mládež

Cieľom hviezdneho workshopu bude motivovať mladých tvorcov, scenáristov, študentov divadelných a filmových škôl, kreatívnych zamestnancov TV a producentských spoločností, aby zamerali svoju pozornosť aj na filmy pre deti a mládež, ktoré sa ocitli na Slovensku v dlhodobej letargii a stagnácii. 

Zaostrené na scenár 

Základom úspešného filmu je dobrý scenár, preto sa workshop sústredí práve na scenáre. “Talent našim scenáristom určite nechýba. Extrémne však chýba podpora písania aj iných žánrov, ako sú sociálne drámy, tie už vieme robiť dobre. Viacerí scenáristi, ktorí scenáristiku aj študovali, necítili podporu, keď prejavili záujem písať filmy pre detského diváka alebo ,young adultsʻ, čiže mladých dospelých. U nás stále prevláda názor, že film pre deti je akoby nižším žánrom než film pre dospelých. Pritom má pridanú hodnotu – výchovu budúcej generácie. To je na Slovensku všeobecne silno podceňovaná téma,“ uviedla pre Film.SK producentka Katarína Krnáčová, ktorá okrem Piatej lode produkovala aj filmy Letní rebeli a Ako som sa naučila lietať. Katarína Krnáčová bude jednou z tímu lektorov workshopu v Trenčíne.  

Workshop s konferenciou sa uskutočnia 29. septembra v KKC Hviezda od 8.30 hod do 20.00 hod. Jeho súčasťou bude premietanie víťazného filmu z Filmového festivalu pre deti a mládež CINEDU.  

Účastníci workshopu budú mať možnosť pracovať v menších skupinách s lektormi a riešiť svoje podnety na témy ako napísať scenár pre úspešný film pre deti, ako vyprodukovať úspešný film, ako byť úspešným filmárom pre deti a mládež.

Účasť na workshope aj konferencii je zdarma. Na workshop je potrebné sa prihlásiť do 10. septembra 2023. 

Začíname: 29. 9. 2023 o 8.30 

Kapacita kurzu je maximálne 50 osôb.  

Podmienkou účasti je vyplnenie prihlášky a všetkých potrebných príloh a ich doručenie  

Ak sa vám zdá, že ide o príliš veľa dokumentov a máte problém s ich vyplnením alebo vytlačením, dohodnite si osobné stretnutie prostredníctvom e-mailu: hviezda@trencin.sk alebo na tel. č: 0911 046 629. Radi vám s tým pomôžeme.  

Táto výzva je určená pre fyzické aj právnické osoby. 

Účastnícky poplatok: 0,- EUR 

Miesto konania:  CKKP Hviezda, Kniežaťa Pribinu 197, 911 01 Trenčín 

Prihláste sa najneskôr do 10. 9. 2023

Dokumenty na stiahnutie
Výzva na predkladanie prihlášok
Prílohy

Dátum zverejnenia výzvy: 1. 6. 2023 

Tento projekt je realizovaný v spolupráci s mestom Trenčín a spolufinancovaný z ERDF – Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci IROP projektu: Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda (kód projektu v ITMS2014+:302031ABB7).

Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2022 je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionáneho rozvoja.


Tento článok bol originálne zverejnený na stránke mesta Trenčín v časti Hviezdne workshopy a aktuality.

Najnovšie články

Chceš si prenajať Malú sálu v KKC Hviezda za zľavnené ceny?

Čítať viac

Chceš si prenajať Tanečné štúdio v KKC Hviezda za zľavnené ceny?

Čítať viac