Kategória:

Hviezdny workshop Organizácia divadelného predstavenia

Hviezdny workshop Organizácia divadelného predstavenia
Publikované: 26. 6. 2023, 10:26
Radoslav Jánoš
Upravené: 6. 11. 2023, 10:22
Divadelný workshop Kultúrno-kreatívneho centra KKC Hviezda vás naučí vnímať divadlo z pohľadu kultúrneho manažéra. Máte radi divadlo? Organizujete divadelné predstavenia? Pripravujete inscenácie? Organizujete divadelné festivaly? Workshop Organizácia divadelného predstavenia – divadelného festivalu, je určený práve pre vás. KKC Hviezda vyhlasuje výzvu na prihlasovanie sa na divadelný workshop, ktorý povedú kultúrny manažér Alexander Kmeť a divadelný režisér Anton Šulík.

Workshop Organizácia divadelného predstavenia je určený pre divadelníkov a ľudí z kultúrneho prostredia, ochotníkov a zvedavcov, ktorí chcú spoznať divadlo aj z inej strany. Workshop sa bude konať 22. augusta v KKC Hviezda a potrvá 7 hodín.

Účastník workshopu sa zorientuje v problematike, kto je divadelný manažér, aké kritériá by mal spĺňať a čo všetko predstavuje jeho práca. Na mikro úrovni workshop poskytne poslucháčom informácie o tom, ako nahliadať na inscenáciu ako na divadelný produkt, kde a akým spôsobom vyhľadávať spolupracovníkov z profesionálnych divadiel (dramaturg, režisér, scénograf, kostýmový výtvarník…).

Workshop sa zameria na jednotlivé zložky pri tvorbe – od finančného nastavenia a hľadania zdrojov pre podporu vytvorenia inscenácie, presadenia sa na divadelných festivaloch, cez marketing, produkciu až po uvedenie na trh.

Zámerom workshopu je poskytnúť poslucháčom základné informácie o fungovaní kultúrneho manažmentu na Slovensku, špeciálne aplikovanom na divadelnú produkciu. Účastník workshopu získa základný všeobecný prehľad o divadelnom amatérskom a profesionálnom trhovom prostredí v krajine, v legislatívnom aj organizačnom rámci. Nahliadne do základných premís kultúrnych politík, ktoré sú v každej krajine strategickým východiskom pre túto oblasť.

Začíname 22. 8. 2023 o 9.00 h

Kapacita kurzu je maximálne 30 osôb. 

Podmienkou účasti je vyplnenie prihlášky a všetkých potrebných príloh a ich doručenie.  

Ak sa vám zdá, že ide o príliš veľa dokumentov a máte problém s ich vyplnením alebo vytlačením, dohodnite si osobné stretnutie prostredníctvom e-mailu: hviezda@trencin.sk alebo na tel. č: 0911 046 629. Radi vám s tým pomôžeme.  

Táto výzva je určená pre fyzické aj právnické osoby. 

Účastnícky poplatok: 0,- eur 

Miesto konania: CKKP Hviezda, Kniežaťa Pribinu 197, 911 01 Trenčín 

Prihláste sa najneskôr do 7. 8. 2023

Dokumenty na stiahnutie:
Výzva na predkladanie prihlášok
Prílohy

Tento projekt je realizovaný v spolupráci s mestom Trenčín a spolufinancovaný z ERDF – Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci IROP projektu: Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda (kód projektu v ITMS2014+:302031ABB7). 

Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2022 je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionáneho rozvoja.


Tento článok bol originálne zverejnený na stránke mesta Trenčín v časti Hviezdne workshopy a aktuality.

Najnovšie články

Chceš si prenajať Malú sálu v KKC Hviezda za zľavnené ceny?

Čítať viac

Chceš si prenajať Tanečné štúdio v KKC Hviezda za zľavnené ceny?

Čítať viac