Kategória:

Hviezdny workshop portrétovej a produktovej fotografie

Hviezdny workshop portrétovej a produktovej fotografie
Publikované: 27. 6. 2023, 09:26
Radoslav Jánoš
Upravené: 6. 11. 2023, 10:22
Sme radi, že vám môžeme predstaviť už druhý workshop s významnými fotografmi Radovanom Stoklasom a Petrom Marekom. O svoje skúsenosti a praktické rady sa podelia s účastníkmi workshopu v Kultúrno – kreatívnom centre (KKC) Hviezda s názvom: Fotografia: Portrét a produktová/eventová fotografia.

Cieľom programu je previesť účastníkov základmi fotografovania a pomôcť im uplatniť teoretické znalosti pri následnom využití v praxi. Workshop bude tematicky rozdelený na dve časti, kde si môžu účastníci vybrať zameranie portrét alebo produktová a eventová fotografia.

Cieľom workshopu Portrétová fotografia je naučiť poslucháča základy pri fotografovaní osoby v statickej pozícii. Zachytiť ju ako obraz, nie náhodnú snímku. Produktová fotografia má čo najreálnejšie zobraziť produkt pri správnom zachytení farieb, veľkostí. Pri eventovej fotografii sa lektori zamerajú na to, aby účastník dokázal čo najlepšie zachytiť najsilnejšie okamihy fotografovanej udalosti a zároveň aj detaily prostredia.  

Workshop sa zameriava na zlepšovanie fungovania jednotlivcov, právnických osôb a spoločností v kultúrno-kreatívnom priemysle. Potrvá 35 lektorských hodín, počas ktorých účastníci nadobudnú teoretický základ aj praktické skúsenosti. Napriek tomu, že  bude prebiehať v kolektíve, lektori budú mať individuálny prístup pri konzultáciách a v postprodukcii. V závere workshopu sa lektori upriamia na postproces a tlač fotografií. V posledný deň sa bude môcť s výsledkami workshopu zoznámiť aj verejnosť počas vernisáže.  

Začíname 21. 8. 2023 o 8.00 h

Termín konania workshopu 21. – 25. 8. 2023 od 8.00 do 15.30 h

Trvanie workshopu 35 hodín 

Kapacita kurzu je maximálne 12 osôb 

Podmienkou účasti je vyplnenie prihlášky a všetkých potrebných príloh a ich doručenie.   

Ak sa vám zdá, že ide o príliš veľa dokumentov a máte problém s ich vyplnením alebo vytlačením, dohodnite si osobné stretnutie prostredníctvom e-mailu: hviezda@trencin.sk alebo na tel. č: 0911 046 629. Radi vám s tým pomôžeme.   

Táto výzva je určená pre fyzické aj právnické osoby.  

Účastnícky poplatok: 0,- eur  

Miesto konania: CKKP Hviezda, Kniežaťa Pribinu 195/20, 911 01 Trenčín  

Prihláste sa najneskôr do 7. 8. 2023

Dokumenty na stiahnutie:
Výzva na predkladanie prihlášok
Prílohy

Tento projekt je realizovaný v spolupráci s mestom Trenčín a spolufinancovaný z ERDF – Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci IROP projektu: Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda (kód projektu v ITMS2014+:302031ABB7).

Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2022 je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionáneho rozvoja.


Tento článok bol originálne zverejnený na stránke mesta Trenčín v časti Hviezdne workshopy a aktuality.

Najnovšie články

Chceš si prenajať Malú sálu v KKC Hviezda za zľavnené ceny?

Čítať viac

Chceš si prenajať Tanečné štúdio v KKC Hviezda za zľavnené ceny?

Čítať viac