Nadpisy

Nadpis úrovne 1

Nadpis úrovne 2

Nadpis úrovne 3

Nadpis úrovne 4

Nadpis úrovne 5
Nadpis úrovne 6

Odsek Odskek

Nadpis úrovne 1

Nadpis úrovne 2

Nadpis úrovne 3

Nadpis úrovne 4

Nadpis úrovne 5
Nadpis úrovne 6

Odsek Odskek

Nadpis úrovne 1

Nadpis úrovne 2

Nadpis úrovne 3

Nadpis úrovne 4

Nadpis úrovne 5
Nadpis úrovne 6

Odsek Odskek

Nadpis úrovne 1

Nadpis úrovne 2

Nadpis úrovne 3

Nadpis úrovne 4

Nadpis úrovne 5
Nadpis úrovne 6

Odsek Odskek

Člen KKC Hviezda bude mať:

  • Prednostný prístup k informáciám ohľadne podujatí vo Hviezde
  • Možnosť využívať zľavy na prenájmy priestorov, ako aj technických zariadení
  • Možnosť zľavy z vybraných spoplatnených vzdelávacích podujatí KKC Hviezda až do výšky 50 %
  • Možnosť na 10 % zľavu na vybrané kultúrne podujatia KKC Hviezda
  • Možnosť na 10 % zľavu na vybraný tovar v eshope KKC Hviezda

Podmienky členstva v KKC Hviezda pre rok 2023

Vek minimálne 18 rokov (jedinú výnimku tvoria študenti štvrtých ročníkov stredných škôl, ktorí ešte nedovŕšili vek 18 rokov). V prípade, že podnikáte alebo zastupujete nejakú spoločnosť musíte mať v živnostenskom liste jednu z činností KKP kultúrno kreatívneho priemyslu (zoznam nájdete v PDF súbore).

Ako sa stať členom KKC Hviezda?

Po vypísaní formuláru STAŇ SA ČLENOM KKC HVIEZDA – Google Forms Vám pošleme zmluvu, ktorú podpíšete a zašlete na našu adresu. Uhradíte štvrťročný členský poplatok 15 € pre fyzické osoby, alebo 30 € pre právnické osoby. Členom sa stanete po našom zverejnení Zmluvy o členstve v KKC Hviezda, ktorú s Vami podpíšeme.