Kategória:

Peniaze na rekonštrukciu Hviezdy sú schválené

Peniaze na rekonštrukciu Hviezdy sú schválené
Publikované: 3. 11. 2020, 10:50
Radoslav Jánoš
Upravené: 7. 8. 2023, 15:22
Dotáciu viac ako 7,6 milióna eur na kompletnú rekonštrukciu kina Hviezda na kultúrno-kreatívne centrum schválilo 2. novembra 2020 Ministerstvo kultúry SR.

Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda poskytne ateliéry či umelecké inkubátory. Priestor v ňom nájdu aktivity z rôznych oblastí kultúrneho a kreatívneho priemyslu, od kultúrneho dedičstva, cez architektúru, dizajn, až po výtvarné umenie, divadlo, folklór, film a hudbu.

Mesto Trenčín využilo výzvu Ministerstva kultúry SR v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a podalo v decembri 2019 žiadosť o nenávratný finančný príspevok. „Trenčín je jedno z mála miest a možno jediné, ktoré je z môjho pohľadu absolútne pripravené na čerpanie financií z výzvy na kultúrno-kreatívne centrum. Podali sme projekt už aj s právoplatným stavebným povolením. Už dnes sme pripravení na rekonštrukciu exteriéru i interiéru Hviezdy,“ povedal primátor Richard Rybníček krátko po podaní žiadosti o príspevok z eurofondov.

V rámci výzvy bolo predložených celkovo 15 žiadostí. Prvé štyri rozhodnutia o schválení projektov na budovanie kreatívnych centier podpísala Ministerka kultúry SR Natália Milanová 2. novembra 020. Kreatívne centrá vyrastú v Trenčíne, Trnave, Košiciach a Banskej Bystrici.

Hviezda je jedinečným kultúrnym stánkom v Trenčíne. Jej prevádzka sa začala v roku 1940. V roku 2009 sa stala národnou kultúrnou pamiatkou. O 2 roky sa stane modernou budovou, ktorá bude rešpektovať svoj štatút národnej kultúrnej pamiatky, ale zároveň ponúkne nový priestor pre rozvoj kultúrno kreatívneho priemyslu v Trenčíne.

Začiatok modernizačných prác je naplánovaný na koniec novembra 2020. Mesto predvídavo proces verejného obstarávania uskutočnilo na začiatku roka. Po oznámení o schválení prostriedkov poslalo dokumentáciu verejného obstarávania na kontrolu. Ak prebehne kontrola pozitívne a práce sa začnú koncom novembra 2020, prvých účastníkov programov a návštevníkov môže nové centrum vo svojich priestoroch prijať v polovici roka 2022.  

V novom priestore Hviezdy sa plánuje poskytovanie aspoň troch špecifických služieb kreatívneho centra. Napríklad Otvorená pracovná dielňa, kde sa môžu rozvíjať odvetvia kreatívneho priemyslu ako dizajn, architektúra, reklama. V Otvorenom inovačnom ateliéri pôjde o rozvoj kultúrneho dedičstva, vizuálneho, scénického umenia, ale aj umeleckého vzdelávania.

Okrem toho sa tu počíta i s podporou kreatívnej tvorby, a to cez rôzne propagačné aktivity, či už výstavno-prezentačné činnosti nekomerčného charakteru alebo konferencie, workshopy, prehliadky a pod. Kreatívne centrum bude mať viaceré typy priestorov s vybavením. Tie si budú môcť prenajímať rôzne subjekty na svoje aktivity i široká verejnosť.

Na prízemí bude vyhradený priestor na klub s kaviarňou. Na horných poschodiach vznikne aj výstavný priestor, meetingové miestnosti, coworking, profesionálna strižňa s profi foto a video vybavením, ktoré bude k dispozícii na rozvoj audiovizuálnych profesii v meste.

Načítavanie obsahu

Na pozemku vedľa Hviezdy plánuje mesto postaviť kontajnerové divadlo so zázemím. „Už pracujeme na projektovej dokumentácii,“ hovorí primátor mesta Richard Rybníček. „Do dvoch rokov tak vytvoríme ucelený kultúrny priestor, ktorý pracovne nazývame “Hviezdodvor”. Ďakujem celému tímu, ktorý sa stará o eurofondové projekty a výrazne prispel k tomuto úspechu. Mám vynikajúcich kolegov, chcem sa poďakovať aj trenčianskemu architektovi Pavlovi Balaščákovi, ktorý ten projekt navrhol a hlavnému architektovi mesta Martinovi Beďatšovi, ktorý s ním veci konzultoval.“

Celé dielo bude stáť 8 miliónov eur. Viac ako 7,6 milióna eur je príspevok Ministerstva kultúry SR z EÚ fondov. Zvyšných 400 tisíc doplatí mesto zo svojho rozpočtu.

Projekt Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda je pre mesto Trenčín aj obrovskou príležitosťou dôstojne sa pripraviť na titul Európskeho hlavného mesta kultúry 2026, o ktorý sa v týchto dňoch usiluje.  


Tento článok bol originálne zverejnený na stránke mesta Trenčín v časti Hviezdne workshopy a aktuality.

Najnovšie články

Chceš si prenajať Malú sálu v KKC Hviezda za zľavnené ceny?

Čítať viac

Chceš si prenajať Tanečné štúdio v KKC Hviezda za zľavnené ceny?

Čítať viac