Kategória:

Gitarové duo: Veronika Ronecová, Cindy Stehlová

21. 4. 2024 18:00 Vstupné 10/7€ Predpredaj Koncert

Koncert festivalu Hudba pod Hradom – gitarové duo Veronika Ronecová, Cindy Stehlová.

Cindy Stehlová a Veronika Ronecová sa spoznali počas svojich spoločných štúdií na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne v roku 2018. V úzkej spolupráci následne pokračovali aj počas ich magisterského štúdia na Hochschule für Musik v nemeckom Weimare, kde ako duo absolvovali hodiny komornej hudby v triedach Prof. Ricarda Galléna a Prof. Christiane Spannhof.

Cindy Stehlová je absolventkou Cirkevného konzervatória v Bratislave, Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne a Hochschule für Musik vo Weimare, kde študovala v triede profesora Thomasa Müller-Peringa. Svoje magisterské štúdium gitary vo Weimare doplnila navyše o špecializáciu v hre na elektrickej gitare v triede Marca de Vries. Momentálne pokračuje v ďalšom vzdelávaní na Hochschule für Musik Carl Maria von Weber v Drážďanoch v triede prof. Thomasa Fellowa, kde okrem sólovej a komornej hry ďalej rozvíja svoje vedomosti najmä v oblasti improvizácie, tvorby vlastných aranžmánov pre gitaru ale aj jazzu a rôznych hudobných štýlov Južnej Ameriky.

Repertoár Cindy tvoria najmä skladby súčasných skladateľov, v interpretácii citlivo pristupuje k farebnosti a dynamických možnostiam zvuku klasickej gitary. Venuje sa sólovej i komornej hre či ďalším spoluprácam, napríklad aj so skladateľmi, ktorými usiluje o rozvoj súčasnej hudby. Pravidelne sa rozvíja tiež na majstrovských kurzoch doma aj v zahraničí u gitaristov ako: Zoran Dukić, Zsófia Borosz, Dou Melis, Duo Siqueira Lima, Aniello Desiderio či Pavel Steidl.

Pedagogicky pôsobí na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a na základnej umeleckej škole v Kuřimi v Českej republike.

Veronika Ronecová absolvovala na pražskom konzervatóriu, bakalárske štúdium na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne a magisterské štúdium na Hochschule für Musik FRANZ LISZT vo Weimare, kde študovala v triede Thomasa Müller-Peringa. Zanietená pre starú hudbu, sa už počas bakalárskych štúdií zoznámila aj s hrou na historických nástrojoch a historicky poučenou interpretáciou a v tejto oblasti sa následne špecializovala počas svojho magisterského štúdia vo Weimare pod vedením lutnistu Michaela Dückera.

V súčasnosti naďalej rozširuje svoje vzdelanie v triede Björna Colella na Hochschule für Musik v Norimberku v hre na lutne a teorbe, osvojování si historickej praxe realizácie general bassu a improvizácie a transkripcie skladieb pre gitaru.

Rozširovaním vedomosti interpretačnej praxe starej hudby aj na dobových nástrojoch, sa usiluje o širšie pochopenie hudby, ktoré prenáša do svojej interpretácie. Pravidelne vystupuje sólovo aj v rôznych komorných zoskupeniach a je pedagogicky činná na základnej umeleckej škole a gymnáziu s hudobnou špecializáciou v nemeckom Schweinfurte.

Cena vstupenky: 10 €, 7 € pre členov Klubu priateľov vážnej hudby – zľavnenú vstupenku nie je možné kúpiť online.

Vstupenky na podujatie kúpite online, v Kultúrno-informačnom centre alebo priamo na mieste.

Podobné podujatia