Kategória:

Prihlasovanie na workshop Kultúra a financie – Úvod do projektového manažmentu spustené

Prihlasovanie na workshop Kultúra a financie – Úvod do projektového manažmentu spustené
Publikované: 11. 4. 2023, 15:29
Radoslav Jánoš
Upravené: 6. 11. 2023, 10:24
Chceli by ste podnikať alebo sa zamestnať v kultúrno-kreatívnom priemysle? S hviezdnymi workshopmi to dokážete. Náš prvý workshop z oblasti Kultúra a financie vás zaujal, a preto ponúkame jeho opakovanie.

Prihlasovanie ukončené.

Lektorka Martina Kedrová je skúsenou manažérkou implementácie projektov, ktorá vám odpovie nielen na základnú otázku odkiaľ získať štartovací kapitál na podnikanie ale podelí sa s vami aj o cenné skúsenosti z praxe. 

Prihlasovanie na workshop Kultúra a financie, určený pre fyzické osoby nepodnikateľov aj podnikateľov ale aj pre právnické osoby, je spustené. 

Naučíte sa:  

 • Základná projektová gramotnosť, čo sú to granty, na čo slúžia?  
 • Kde vyhľadám základné informácie, ako sa mám v nich orientovať?  
 • Ako zistím, že sú informácie relevantné pre mňa a projekt, ktorý mám v pláne zrealizovať?  
 • Je lepšie vypracovať projekt sám, alebo sa s niekým spojiť, poprípade sa pripojiť? Ako sa vyhnúť „vymýšľaniu teplej vody“ – využívanie existujúcich platforiem.
 • Projektový cyklus: plánovanie projektu, implementácia a vy/hodnotenie.  
 • Stanovenie cieľov, projektový zámer, rozpočet, merateľné ukazovatele.  
 • Manažér projektu, projektový tím, deľba práce.  
 • Plánovanie a tvorba projektu – časové plánovanie, rozpočet a realizácia jednotlivých nákladov, optimalizácia projektu, minimalizovanie rizík. 
 • Mapovanie a hodnotenie projektu (analýza stavu, porovnávanie jednotlivých realizačných fáz a vyhodnotenie odchýlok, „Plán B“, hodnotenie projektu a záverečná správa.   
 • Publicita – šírenie výsledkov projektu.
 • Vyvarovanie sa chýb pri písaní projektu, praktické ukážky a pomôcky pri získavaní fin. prostriedkov od donorov. 

Ak podnikáte alebo chcete začať podnikať v oblasti kultúrno-kreatívneho priemyslu, dozvedieť sa, ako nastaviť prvotné business procesy či ako vytvoriť podnikateľský plán, pošlite prihlášku do nášho programu. Ten predstavuje súhrn aktivít, služieb a kompetencií centra, učených nielen pre začínajúcich podnikateľov v Kultúrno-kreatívnom priemysle.

Začíname 4. mája o 15.30 h

Kapacita kurzu je maximálne 15 osôb. Celkový rozsah: 10 hodín. Predpokladaná periodicita: 2x týždenne.  

Podmienkou účasti je vyplnenie prihlášky a všetkých potrebných príloh. Ak sa vám zdá, že ide o príliš veľa dokumentov a máte problém s ich vyplnením alebo vytlačením, dohodnite si osobné stretnutie prostredníctvom e-mailu: hviezda@trencin.sk alebo na tel. č: 0911 046 629. Radi vám s tým pomôžeme.  
 
Táto výzva je určená pre fyzické aj právnické osoby. 

Účastnícky poplatok: 0,- eur 

Miesto konania: Mestský úrad, Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín, Sobášna miestnosť (2. poschodie, vchod zo Štúrovho námestia)  

Prihláste sa najneskôr do 21. 4. 2023 

Dátum zverejnenia výzvy: 6. 4. 2023 

Dokumenty na stiahnutie

Výzva na predkladanie prihlášok

Prílohy

Tento projekt je realizovaný v spolupráci s mestom Trenčín a spolufinancovaný z ERDF – Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci IROP projektu: Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda (kód projektu v ITMS2014+:302031ABB7). 

Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2022 je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionáneho rozvoja.


Tento článok bol originálne zverejnený na stránke mesta Trenčín v časti Hviezdne workshopy a aktuality.

Najnovšie články

Chceš si prenajať Malú sálu v KKC Hviezda za zľavnené ceny?

Čítať viac

Chceš si prenajať Tanečné štúdio v KKC Hviezda za zľavnené ceny?

Čítať viac