Kategória:

Prihláste sa na hviezdny workshop: Od idey k vypracovaniu projektového návrhu

Prihláste sa na hviezdny workshop: Od idey k vypracovaniu projektového návrhu
Publikované: 3. 7. 2023, 09:15
Radoslav Jánoš
Upravené: 6. 11. 2023, 10:21
Procesy na získavanie financií pre kultúrne inštitúcie a organizácie, či záujmové združenia preberie skúsená lektorka Martina Kedrová. Odpovie nielen na základnú otázku, odkiaľ získať štartovací kapitál na podnikanie, ale podelí sa s vami aj o cenné skúsenosti z praxe počas individuálnych lekcií s účastníkmi workshopu. Záujemcovia o individuálne lekcie sa už môžu hlásiť. Počet miest je obmedzený na päť ľudí.

Procesy na získavanie financií pre kultúrne inštitúcie a organizácie, či záujmové združenia preberie skúsená lektorka Martina Kedrová. Odpovie nielen na základnú otázku, odkiaľ získať štartovací kapitál na podnikanie, ale podelí sa s vami aj o cenné skúsenosti z praxe počas individuálnych lekcií s účastníkmi workshopu. Záujemcovia o individuálne lekcie sa už môžu hlásiť. Počet miest je obmedzený na päť ľudí.   
 
Workshop prinesie individuálne poradenstvo v oblasti vypracovania konkrétneho projektového návrhu, projektového manažmentu, konzultácie v oblasti prístupu k financiám. Účasť na workshope predpokladá aktívnu účasť na plnení úloh účastníkov aj mimo workshopu. Konzultácie budú slúžiť na úpravu, doplnenie a správne smerovanie vypracovania projektového návrhu.
 

Začíname individuálne podľa dohody s lektorom.

Kapacita kurzu je maximálne 5 osôb. Celkový rozsah: 4 hodiny.

Podmienkou účasti je vyplnenie prihlášky a všetkých potrebných príloh a ich doručenie.

Ak sa vám zdá, že ide o príliš veľa dokumentov a máte problém s ich vyplnením alebo vytlačením, dohodnite si osobné stretnutie prostredníctvom e-mailu: hviezda@trencin.sk alebo na tel. č: 0911 046 629. Radi vám s tým pomôžeme. 

Táto výzva je určená pre fyzické aj právnické osoby.

Účastnícky poplatok: 0,- EUR

Miesto konania: Mestský úrad, Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín alebo CKKP Hviezda, Kniežaťa Pribinu 197, 911 01 Trenčín

Prihláste sa najneskôr do 7. 8. 2023.

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predkladnie prihlášok

Prílohy

Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2022 je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionáneho rozvoja.


Tento článok bol originálne zverejnený na stránke mesta Trenčín v časti Hviezdne workshopy a aktuality.

Najnovšie články

Chceš si prenajať Malú sálu v KKC Hviezda za zľavnené ceny?

Čítať viac

Chceš si prenajať Tanečné štúdio v KKC Hviezda za zľavnené ceny?

Čítať viac