Kategória:

Prvý workshop pre podnikateľov

Prvý workshop pre podnikateľov
Publikované: 17. 2. 2023, 14:55
Radoslav Jánoš
Upravené: 6. 11. 2023, 10:25
Náš prvý workshop pre podnikateľov je určený pre malé a stredné podniky pôsobiace v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Na základnú otázku odkiaľ získať štartovací kapitál vám ponúkneme odpovede na našom prvom workshope z oblasti Kultúra a financie. Lektorka Martina Kedrová je skúsenou manažérkou implementácie projektov a rada sa s vami podelí o cenné skúsenosti z praxe.

Prihlasovanie ukončené.

Naučíte sa: 

  • Základnú projektovú gramotnosť – čo sú to granty, na čo slúžia?
  • Kde vyhľadať základné informácie, ako sa v nich orientovať? 
  • Ako zistiť, či sú informácie relevantné pre vás a projekt, ktorý máte v pláne zrealizovať? 
  • Je lepšie vypracovať projekt sám alebo sa s niekým spojiť? Ako sa vyhnúť „vymýšľaniu teplej vody“ – využívanie existujúcich platforiem? 
  • Projektový cyklus: plánovanie projektu, implementácia a vy/hodnotenie. 
  • Stanovenie cieľov, projektový zámer, rozpočet, merateľné ukazovatele. 
  • Manažovanie projektu, projektový tím, deľba práce. 
  • Plánovanie a tvorba projektu – časové plánovanie, rozpočet a realizácia jednotlivých nákladov, optimalizácia projektu, minimalizovanie rizík.
  • Mapovanie a hodnotenie projektu (analýza stavu, porovnávanie jednotlivých realizačných fáz a vyhodnotenie odchýlok, „Plán B“, hodnotenie projektu a záverečná správa). 
  • Publicita – šírenie výsledkov projektu

Začíname 2. marca o 15:30.

Podrobné informácie:

Výzva na predkladanie prihlášok

Kapacita kurzu je maximálne 5 osôb. Celkový rozsah: 10 hodín. Predpokladaná periodicita: 2 hodiny týždenne. 

Podmienkou účasti je vyplnenie prihlášky a všetkých potrebných príloh. Ak sa vám zdá, že ide o príliš veľa dokumentov a máte problém s ich vyplnením alebo vytlačením, dohodnite si osobné stretnutie prostredníctvom e-mailu: hviezda@trencin.sk alebo na tel. č: 0911 046 629. Radi vám s tým pomôžeme. 

Prílohy

Táto výzva je určená pre právnické osoby. 

Účastnícky poplatok: 0,- EUR

Miesto konania: Mestský úrad, Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín, Sobášna miestnosť (2. poschodie, vchod zo Štúrovho námestia) 

Výzva je otvorená od 17. 2. 2023 do 24. 2. 2023.

Dátum zverejnenia výzvy: 17. 2. 2023

Tento projekt je realizovaný v spolupráci s mestom Trenčín a spolufinancovaný z ERDF – Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci IROP projektu: Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda (kód projektu v ITMS2014+:302031ABB7).

Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2022 je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionáneho rozvoja.


Tento článok bol originálne zverejnený na stránke mesta Trenčín v časti Hviezdne workshopy a aktuality.

Najnovšie články

Chceš si prenajať Malú sálu v KKC Hviezda za zľavnené ceny?

Čítať viac

Chceš si prenajať Tanečné štúdio v KKC Hviezda za zľavnené ceny?

Čítať viac