Informácie

Ďakujeme vám za váš záujem o náš workshop a za vyplnenie formuláru. Sme radi, že sa chcete zapojiť do nášho vzdelávacieho programu.
Ako potvrdenie sme vám poslali e-mail s automatickou odpoveďou, ktorý obsahuje všetky potrebné informácie a dokumenty na úspešné dokončenie prihlášky. Prosíme vás, aby ste si ich pozorne prečítali a postupovali podľa nich.