Kategória:

Gauč: Je sebapoškodzovanie závislosť?

28. 11. 2023 17:00 Vstupné zdarma € Talkshow

Je sebapoškodzovanie závislosť? Ako to vnímaš ty? Chceme ťa pozvať na zaujímavú diskusiu, kde budeme preskúmavať rôzne aspekty sebapoškodzovania, vrátane psychologických a emocionálnych aspektov. Taktiež sa pozrieme na spoločné rizikové faktory a dôsledky sebapoškodzovania, aby sme lepšie porozumeli, či môže mať charakteristiky závislosti. Si vítaný/vítaná, tešíme sa na Teba! 🙂

Hostia: Veronika Tóthová (psychologička, vedúca chatovej linky) a Tomáš Divéky (klinický psychológ a psychoterapeut)

Cena vstupenky: vstup zdarma

Podobné podujatia