Kategória:

vernisáž: BRANISLAV KRISTÍN – Maľba a grafika

6. 6. 2024 18:00 - 3. 7. 2024 Vstupné zdarma€ Výstava

6. júna o 18:00 vás pozývame na vernisáž Branislava Kristína s názvom Maľba a grafika.

Braňo Kristín je výnimočným umelcom, ktorý vo svojej abstraktnej tvorbe neustále vymýšľa, skúša, kombinuje viacero médií – kresbu, počítačovú grafiku, maľbu, aby prostredníctvom nich zaujímavo recykloval motívy, energicky ich prevrstvoval a spojil do nových obrazových príbehov a prejavil svoj cit pre asociácie, imagináciu a invenciu. Charakteristickými znakmi jeho tvorby sú aj zmysel pre štruktúry, spontánny gestický prejav a pre invenčné monochromatické a farebné vyjadrenie diela. Vo svojej kreatívnej tvorbe nám tak prináša veľa impulzov k tomu, aby sme objavovali neobjavené a netušené svety, vnímali ich inak, novo. A zároveň absolvovali dobrodružné dešifrovanie prekvapujúcich detailov a súvislostí, ktoré sú ukryté hlboko pod povrchom….

TAJOMSTVÁ ČIARY, KTORÉ UMELEC NEUSTÁLE HĽADÁ A NACHÁDZA…

Tak by sme mohli nazvať autorov tvorivý príbeh.
Áno, základným vyjadrovacím prostriedkom Braňa Kristína sa natrvalo stáva čiara – dynamická, sviežo sa vlniaca, energicky definujúca tvary, ktoré autor kreslí spontánne, s expresiou aj fantáziou, s vnútornou potrebou zhmotniť svoje predstavy, pocity, emócie a myšlienky. Sám autor hovorí: „Vždy je to kresba – teda čiara, línia, čo je základom pri každej mojej práci. Je to hlavný prvok, základný kameň mojej tvorby“ Vo svojom originálnom abstraktnom tvorivom procese túto čiaru vrství, odkrýva, maže, znovu objavuje, odtláča, ryje a kreslí.

Tvorba Braňa Kristína je stále iná, ale logicky sa vyvíjajúca, prekvapujúca, spontánna, uvoľnená, tvorená s nesmiernou predstavivosťou a naplnená silnou energiou. Je experimentálna a zaujímavá tým, že sa v nej neustále objavujú nové presahy v oblasti použitých materiálov, techník i námetov. Hoci je abstraktná, gestická a často štrukturálna, pod nánosmi čiar, bodov, farieb, vrstiev, plôch sa nám objavujú nové imaginárne svety, zázračné krajiny, netušené a paralelné dimenzie zeme a vesmíru.
Východiskom jeho obrazov, kresieb, grafík je okolitý svet, príroda ktoré neuveriteľne citlivo vníma a stáva sa jeho neutíchajúcou inšpiráciou. Pretavuje ich do abstraktných kompozícií, v ktorých je však veľa nevšedných detailov, ktoré v nás vyvolávajú asociácie a vzdialene pripomínajú ten náš svet reálny. „Vesmír, zem, vzduch, oheň, voda, to je energia. Snažím sa túto energiu, ktorá vychádza z prírody gestom zhmotniť, uchopiť, aby vyšla na povrch a objavila sa v mojej tvorbe“ (slová autora).

Jeho rozsiahla tvorba je kontinuálny proces. Všetko, čo okolo seba vidí, ho zaujíma, inšpiruje a to všetko si zaznamenáva do svojho miniatúrneho denníka. A keď maľuje alebo kreslí pracuje s týmito komornými kresbovými záznamami. Zámerne tieto kresby podobne ako grafiky fragmentuje, recykluje počítačovými a svojimi autorskými zásahmi a potom ich prenáša pomocou akrylových farieb na plátna.

Diapazón jeho tvorby je veľmi široký a stále sa rozvíja. Rád kreslí, maľuje a kreslí akrylom na plátno, vytvára počítačovú grafiku a neustále a rád autorsky experimentuje. Veľakrát v maľbe využíva aj odtlačky kôstok. Zaujímavá a unikátna je jeho autorská kvasová grafika, technika na rozhraní maľby a grafiky pod názvom KVA.GRI. KVAGRI sú veľkoformátové štrukturálne monotypie, v ktorých tvorivo pracuje s ovocným kvasom.

Výstava bude v galérií vo Hviezde k dispozícii do 3. 7. a môžete si ju príst pozrieť pred každým podujatím.
Vstup zdarma.

Podobné podujatia