Kategória:

Igor Mosný - vernisáž 

25. 10. 2023 18:00 Vstupné Zdarma € KKC Hviezda

Trenčianský výtvarník Igor Mosný sa narodil 9. januára 1959 v Trenčianskych Tepliciach. V rokoch 1974 – 1978 študoval na Strednej priemyselno-umeleckej škole v Kremnici, odbor kováčstvo a v rokoch 1979 – 1985 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení reliéfneho a figurálneho sochárstva u prof. Ladislava Snopeka, prof. Rudolfa Pribiša a prof. Jána Kulicha. Žije v Trenčíne a venuje sa komornej i monumentálnej sochárskej tvorbe a kresbe. Má za sebou mnoho individuálnych i kolektívnych výstav doma i v zahraničí a je zastúpený v domácich i zahraničných zbierkach. Je autorom mnohých monumentálnych sochárskych diel v exteriéroch i interiéroch architektúr, pamätných tabúľ, búst a medailí.

Od svojich začiatkov sa nikdy nesnažil sledovať konkrétny prúd v súčasnom výtvarnom umení. Vždy pôsobil mimo centra. Vyhovoval mu priamy a každodenný kontakt s ľuďmi, históriou a prírodou. Pre jeho sochársku tvorbu je typický široký relizačný záber (počnúc komornou plastikou, plaketami, pamätnými doskami končiac veľkorozmernými sochárskymi realizáciámi pre architektúru a exteriér). Igor Mosný je majstrom tvaru a sochárskeho remesla. Jeho tvorivý program sa opiera o pevne uchopený tvar často rudimentárnej povahy, ktorý určuje aj akúsi priestorovú úplnosť diela. Diela Igora Mosného majú svoje korene v mytológii, s ikonografickým odkazom na dávnovekú prapodstatu našich predkov. Zo zdroja tohto poznania je možné dosýtosti prijímať a jedinečným a neopakovateľným spôsobom (dielo) transformovať do modernej tvarovej, materiálovej či farebnej podoby.

Remeselná zručnosť, práca s viacerými materiálmi a ovládanie mnohých výtvarných techník umožňujú Igorovi Mosnému rozmanité tvorivé vyjadrenie. Mimoriadne citlivo pracuje s polychrómiami a jeho záverečné farebné patinovanie plastík umocňuje ich neopakovateľný výraz.

Tvorba sochára Igora Mosného, známu najmä verejnosti v Trenčíne.

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY VÝBER 
1991    Juraj Oravec, Ivan Minárik, Igor Mosný. Maľba a socha. Galéria M. A. Bazovského. Trenčín
1992    Ivan Minárik – Igor Mosný – Juraj Oravec. Kultúrne a spoločenské stredisko. Piešťany
1992    Igor Mosný, J. Oravec, I. Minárik. Neues Musikforum Viktring. Klagenfurt
1995     Igor Mosný – Výber z diela. Galéria M. A. Bazovského. Trenčín
Mladí trenčianski výtvarní umelci. I. Mosný, J. Oravec, J. Krajčo. Kultúrny inštitút Slovenska. Budapešť
1996    Igor Mosný – Výber z diela. MsKS –  Stará Lekáreň. Piešťany
1996     Juraj Oravec, Igor Mosný.- Špirála vzťahov. Stála misia SR pri OSN. Ženeva
1997    Juraj Oravec, Igor Mosný, Marián Komáček. Špirála vzťahov. Galéria Jána Koniarka. Trnava
1997    Juraj Oravec, Igor Mosný, Marián Komáček / Špirála vzťahov. Salle des Pas Perdus. Ženeva
1997    Juraj Oravec, Igor Mosný – Špirála vzťahov. Slovenský inštitút. Viedeň.
2003    Eva Mišáková – Ábelová, Igor Mosný. Slovenský inštitút. Rím
2004    Igor Mosný, Ivan Minárik. Oravská galéria v Dolnom Kubíne. Dolný Kubín
2005    Igor Mosný, Marcel Haščič. Delová bašta Trenčianskeho hradu. Trenčín
2010    2 x IM. Igor Mosný / Igor Minárik. Art Empire. Trnava
2014    Igor Mosný. SOCHA / KRESBA. G ART Galéria. Považská Bystrica
2014    Igor Mosný. IM 55. Malá výstavná sieň Župného domu v Dolnom Kubíne. Dolný Kubín
2015    Igor Mosný: XXX. Socha, kresba. Galéria M. A. Bazovského. Trenčín
2017    Igor Mosný. Reminescencie. Tatranská galéria v Poprade. Poprad
2018    Igor Mosný. Kresby a sochy. Galéria na Tehelnej. Zvolen

Cena vstupenky: vstup zdarma

Podobné podujatia