Kategória:

Prihláste sa na hviezdny workshop: Adobe Illustrator pre začiatočníkov – prihlasovanie ukončené

Prihláste sa na hviezdny workshop: Adobe Illustrator pre začiatočníkov –  prihlasovanie ukončené
Publikované: 30. 10. 2023, 13:24
Radoslav Jánoš
Upravené: 11. 12. 2023, 09:45
Chcete sa zamestnať ako grafik, designer alebo ilustrátor? Chcete vedieť pracovať v profesionálnom softvéri na tvorbu digitálnej grafiky, ilustrácie a typografie? Alebo už pracujete ako grafik a chcete sa v softvéri Adobe Illustrator zdokonaliť a rozšíriť si tým svoje pracovné portfólio? Ďalší z workshopov Kultúrno-kreatívneho centra Hviezda vás to naučí.

Cieľom tohto 40 hodinového workshopu je naučiť vás profesionálne ovládať softvér Adobe Illustrator pre tvorbu kvalitného grafického obsahu, aby ste zvýšili možnosti vášho uplatnenia alebo zdokonalila vaša práca grafika. Workshop chce tiež naučiť účastníkov ovládať grafický program Adobe Illustrator, a tak zlepšiť ich zručnosti v tvorbe vektorovej grafiky, naučiť ich prácu s nástrojmi, vrstvami a efektmi a tak podporiť ich kreatívne schopnosti, ktoré sú dôležité pre ich kariérny rast a konkurencieschopnosť na trhu práce. 

Interaktívny workshop bude obsahovať najmä praktické cvičenia, v ktorých budete mať možnosť vyskúšať si jednotlivé kroky tvorby grafiky, ilustrácie a typografie v Adobe Illustrator. 

Workshop bude prebiehať v období medzi 10. novembrom a 15. decembrom 2023. 

Lektorom bude skúsený a všestranný grafik Filip Ovádek, ktorý nemá problém pracovať v jednom čase na plagáte, dizajnovať web a kresliť ikony do mobilnej aplikácie. Jeho najväčšou záľubou ale aj zamestnaním je street art. Každoročne, už šesť rokov, organizuje festival “Fest Art” v Trenčíne. Založil Fest Art Studio, kde sa momentálne venuje textilu, grafickému designu a celkovo umeleckej tvorbe. Jedným z jeho posledných projektov je aj grafická podoba knihy TRENČÍN v uličkách času od Milana Vrbu. 

Termín konania: (13. 11., 15. 11., 20. 11., 22. 11., 27. 11., 29. 11., 4. 12., 7. 12., 11. 12., 13. 12. 2023 od 16.00 do 20.00 h)

Kde: KKC Hviezda, Kniežaťa Pribinu 197, 911 01 Trenčín 

Kapacita kurzu:  je maximálne 8 osôb 

Účastnícky poplatok: 0,- eur 

Online registrácia do 2. novembra 2023 

Podmienkou účasti je vyplnenie prihlášky a všetkých potrebných príloh a ich doručenie do 6. novembra 2023 do 14.00 h. 

Počítače a softvér pre účastníkov workshopu budú zabezpečené. Uchádzač si ale môže doniesť aj vlastný notebook.   

Ak sa vám zdá, že ide o príliš veľa dokumentov a máte problém s ich vyplnením alebo vytlačením, dohodnite si osobné stretnutie prostredníctvom e-mailu: hviezda@trencin.sk alebo na tel. č: 0911 046 629. Radi vám s tým pomôžeme. 

Prihlasovanie ukončené.

Tento projekt je realizovaný v spolupráci s mestom Trenčín a spolufinancovaný z ERDF – Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci IROP projektu: Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda (kód projektu v ITMS2014+:302031ABB7). 

Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2022 je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionáneho rozvoja.

Najnovšie články