Kategória:

Spoznaj pracovné procesy v nahrávacom štúdiu vďaka hviezdnemu workshopu

Spoznaj pracovné procesy v nahrávacom štúdiu vďaka hviezdnemu workshopu
Publikované: 27. 6. 2023, 10:06
Radoslav Jánoš
Upravené: 6. 11. 2023, 10:22
Workshop Kultúrno-kreatívneho centra (KKC) Hviezda s názvom Hudobné štúdio vtiahne účastníkov do procesu nahrávania a detailne ich prevedie prácami v hudobnom štúdiu. Budú mať možnosť nahliadnuť do technického pozadia zvukovej kuchyne. Workshop má obmedzenú kapacitu 6 ľudí, preto s prihlásením netreba váhať.

Intenzívny workshop Hudobné štúdio sa bude konať  9. a 10. augusta a 15. až 17. augusta 2023 v profesionálnom nahrávacom štúdiu Men at Sound v Trenčíne a potrvá 40 hodín. Účastníci workshopu sa oboznámia s procesom nahrávania, zachytávania audiozáznamu na mikrofón a v profesionálnych podmienkach spoznajú špecifiká práce v štúdiu. 

Teoretická časť sa zameria na mixovanie, pravidlá, ktoré musí zvukový inžinier dodržiavať, ale preberú tiež základy práce v hudobných nahrávacích programoch. Účastníci nadobudnú komplexnú teoretickú predstavu, čo nahrávanie v štúdiu obnáša. Workshop im poskytne základné vedomosti  a zručnosti pre nahrávanie v profesionálnom štúdiu.

Začíname 9. 8. 2023 o 13.00 h

Termín konania workshopu 9. – 10. 8. 2023 a 15. – 17. 8. 2023

Trvanie workshopu 40 hodín

Kapacita kurzu je maximálne 6 osôb

Podmienkou účasti je vyplnenie prihlášky a všetkých potrebných príloh a ich doručenie.  

Ak sa vám zdá, že ide o príliš veľa dokumentov a máte problém s ich vyplnením alebo vytlačením, dohodnite si osobné stretnutie prostredníctvom e-mailu: hviezda@trencin.sk alebo na tel. č: 0911 046 629. Radi vám s tým pomôžeme.  

Táto výzva je určená pre fyzické aj právnické osoby. 

Účastnícky poplatok: 0,- eur 

Miesto konania: Men at Sound, Kniežaťa Pribinu 195/20, 911 01 Trenčín 

Prihláste sa najneskôr do 7. 8. 2023

Dokumenty na stiahnutie:
Výzva na predkladanie ponúk

Prílohy

Tento projekt je realizovaný v spolupráci s mestom Trenčín a spolufinancovaný z ERDF – Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci IROP projektu: Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda (kód projektu v ITMS2014+:302031ABB7). 

Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2022 je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionáneho rozvoja.


Tento článok bol originálne zverejnený na stránke mesta Trenčín v časti Hviezdne workshopy a aktuality.

Najnovšie články

Chceš si prenajať Malú sálu v KKC Hviezda za zľavnené ceny?

Čítať viac

Chceš si prenajať Tanečné štúdio v KKC Hviezda za zľavnené ceny?

Čítať viac