Kategória:

Spoznaj svoje publikum prostredníctvom hviezdneho workshopu v KKC Hviezda

Spoznaj svoje publikum prostredníctvom hviezdneho workshopu v KKC Hviezda
Publikované: 4. 5. 2023, 16:09
Radoslav Jánoš
Upravené: 6. 11. 2023, 10:24
V kultúrno-kreatívnom priemysle subjekty zameriavajú svoju pozornosť na publikum. Keď kultúrne organizácie, umelci a umelkyne, spoznajú svoje publikum, jeho preferencie a požiadavky, dokážu mu prispôsobiť kultúrnu ponuku a vytvoriť tak harmonické prepojenie. Ako možno spoznať svoje publikum, naučí účastníkov workshopu Zuzana Révészová z kolektívu Spolka.

Prihlasovanie ukončené.

Kultúrno – kreatívne centrum Hviezda pozýva ľudí z kultúrno-kreatívneho priemyslu, teda umelcov a umelkyne, kultúrne organizácie, spoločenstvá a kultúrnych aktivistov na workshop Spoznaj svoje publikum, kde sa naučia zbierať dáta o publiku, vyhodnocovať ich a ďalej spracovávať s praktickým využitím.  

„Sú to univerzálne techniky, ako zistiť informácie o publiku, aby vedeli ľudia z kultúrno-kreatívneho priemyslu pochopiť jeho potreby,“ vraví Zuzana Révészová z kolektívu odborníčok z oblasti architektúry a sociológie Spolka. Zuzana Révészová pracovala aj ako projektová manažérka a výskumníčka pre Creative Industry Košice (CIKE), pričom sa zameriavala na participatívnu tvorbu kultúrnych politík, strategické plánovanie a výskum publika.

Poslaním kolektívu Spolka je pracovať na zapájaní verejnosti do inovatívneho mestského plánovania. „Týmto spôsobom môžeme vytvoriť starostlivejšie a inkluzívnejšie životné prostredie v prospech dobrého života všetkých,“ uvádza Spolka. Kultúrno-kreatívne centrum Hviezda chce byť otvorenou platformou pre všetkých. Workshop Spoznaj svoje publikum je ideálnou príležitosťou zistiť o publiku v Trenčíne užitočné informácie, s ktorými potom môžu zúčastnené subjekty aktívne pracovať.  

Predpokladaný začiatok: 2. jún 2023 o 10.00 h  

Kapacita kurzu: maximálne 12 osôb  

Celkový rozsah: 21 hodín 

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predkladanie prihlášok
Prílohy

Táto výzva je určená pre fyzické aj právnické osoby.   

Účastnícky poplatok: 0 €  

Miesto konania: Mestský úrad, Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín, alebo CKKP Hviezda, Kniežaťa Pribinu 197, 911 01 Trenčín  

Prihláste sa najneskôr do 24. 5. 2023.

Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2022 je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionáneho rozvoja.


Tento článok bol originálne zverejnený na stránke mesta Trenčín v časti Hviezdne workshopy a aktuality.

Najnovšie články

Chceš si prenajať Malú sálu v KKC Hviezda za zľavnené ceny?

Čítať viac

Chceš si prenajať Tanečné štúdio v KKC Hviezda za zľavnené ceny?

Čítať viac