Kategória:

Workshop Organizovanie hudobného podujatia

Workshop Organizovanie hudobného podujatia
Publikované: 27. 6. 2023, 10:14
Radoslav Jánoš
Upravené: 6. 11. 2023, 10:22
Chystáte sa organizovať koncert či turné? Hviezdny workshop vás upozorní na školácke chyby.

Organizovanie kultúrnych podujatí pripomína dobrodružnú cestu a závisí od pripravenosti organizátora, či bude mať úspešný záver. Martin Noga, ktorý bude lektorom hviezdneho workshopu Organizácia hudobného podujatia a stojí aj za úspechom worldmusic festivalu Hudba sveta Žilina, vás prevedie procesom organizácie a upozorní na začiatočnícke chyby. Súčasťou workshopu bude živý koncert.

Hviezdny workshop oslovuje organizátorov podujatí, ale aj samotných interpretov a kapely, ktoré plánujú usporiadať vlastné koncertné turné. Workshop s Martinom Nogom sa začne 24. augusta 2023 popoludní, keď si účastníci prejdú kompletným procesom zabezpečenia koncertu a vrcholom večera bude koncert samotný a následná diskusia s kapelou.

Druhá časť workshopu bude hneď na druhý deň, v piatok 25. augusta. Hlavnými témami sú turné – príprava, realizácia post produkcia, hudobná produkcia eventu, hudobná produkcia festivalu, zahraničná hudobná produkcia, pozývanie zahraničných hostí a tiež hosťovanie v zahraničí.

Na záver workshopu poskytne Martin Noga účastníkom individuálne konzultácie, kde bude možné hovoriť o konkrétnych výzvach a komplikáciách aplikovaných na konkrétne prípady. Účasť na workshope je zdarma.

Začíname 24. 8. 2023 o 16.00 h

Termín konania workshopu 24. – 25. 8. 2023

Kapacita kurzu je maximálne 30 osôb. 

Podmienkou účasti je vyplnenie prihlášky a všetkých potrebných príloh a ich doručenie.  

Ak sa vám zdá, že ide o príliš veľa dokumentov a máte problém s ich vyplnením alebo vytlačením, dohodnite si osobné stretnutie prostredníctvom e-mailu: hviezda@trencin.sk alebo na tel. č: 0911 046 629. Radi vám s tým pomôžeme.  

Táto výzva je určená pre fyzické aj právnické osoby. 

Účastnícky poplatok: 0,- eur 

Miesto konania: CKKP Hviezda, Kniežaťa Pribinu 197, 911 01 Trenčín 

Prihláste sa najneskôr do 7. 8. 2023

Dokumenty na stiahnutie:
Výzva na predkladanie prihlášok

Prílohy

Tento projekt je realizovaný v spolupráci s mestom Trenčín a spolufinancovaný z ERDF – Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci IROP projektu: Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda (kód projektu v ITMS2014+:302031ABB7). 

Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2022 je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionáneho rozvoja.


Tento článok bol originálne zverejnený na stránke mesta Trenčín v časti Hviezdne workshopy a aktuality.

Najnovšie články