Kategória:

Prihláste sa na prvý hviezdny workshop

Prihláste sa na prvý hviezdny workshop
Publikované: 10. 1. 2023, 14:29
Radoslav Jánoš
Upravené: 16. 11. 2023, 10:18
Chceli by ste podnikať alebo sa zamestnať v kultúrno-kreatívnom priemysle? S našimi hviezdnymi workshopmi to dokážete. Na základnú otázku odkiaľ získať štartovací kapitál vám ponúkneme odpovede na našom prvom workshope z oblasti Kultúra a financie. Lektorka Martina Kedrová je skúsenou manažérkou implementácie projektov a rada sa s vami podelí o cenné skúsenosti z praxe.

Prihlasovanie ukončené.

Naučíte sa: 

  • Základnú projektovú gramotnosť – čo sú to granty, na čo slúžia?
  • Kde vyhľadať základné informácie, ako sa v nich orientovať? 
  • Ako zistiť, či sú informácie relevantné pre vás a projekt, ktorý máte v pláne zrealizovať? 
  • Je lepšie vypracovať projekt sám, alebo sa s niekým spojiť? Ako sa vyhnúť „vymýšľaniu teplej vody“ – využívanie existujúcich platforiem? 
  • Projektový cyklus: plánovanie projektu, implementácia a vy/hodnotenie. 
  • Stanovenie cieľov, projektový zámer, rozpočet, merateľné ukazovatele. 
  • Manažovanie projektu, projektový tím, deľba práce. 
  • Plánovanie a tvorba projektu – časové plánovanie, rozpočet a realizácia jednotlivých nákladov, optimalizácia projektu, minimalizovanie rizík.
  • Mapovanie a hodnotenie projektu (analýza stavu, porovnávanie jednotlivých realizačných fáz a vyhodnotenie odchýlok, „Plán B“, hodnotenie projektu a záverečná správa). 
  • Publicita – šírenie výsledkov projektu.

Ak chcete podnikať v oblasti kultúrno-kreatívneho priemyslu, dozvedieť sa, ako nastaviť prvotné business procesy či ako vytvoriť podnikateľský plán, pošlite prihlášku do nášho programu. Ten predstavuje súhrn aktivít, služieb a kompetencií centra, učených pre začínajúcich podnikateľov v Kultúrno-kreatívnom priemysle.

Začíname 2. marca o 15:30.

Podrobné informácie:

Výzva

Kapacita kurzu je maximálne 15 osôb. Celkový rozsah: 10 hodín. Predpokladaná periodicita: 2 hodiny týždenne. 

Podmienkou účasti je vyplnenie prihlášky a všetkých potrebných príloh. Ak sa vám zdá, že ide o príliš veľa dokumentov a máte problém s ich vyplnením alebo vytlačením, dohodnite si osobné stretnutie prostredníctvom e-mailu: hviezda@trencin.sk alebo na tel. č: 0911 046 629. Radi vám s tým pomôžeme. 

Prílohy na stiahnutie

Táto výzva je určená pre fyzické osoby. Ak ste právnická osoba, živnostník alebo slobodné povolanie, atď. a máte záujem sa zúčastniť – kontaktujte nás, prosím, emailom: hviezda@trencin.sk alebo na tel. č: 0911 046 629 a zaradíme vás do poradovníka na workshop určený pre vás.

Účastnícky poplatok: 0,- EUR

Miesto konania: Mestský úrad, Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín, Sobášna miestnosť (2. poschodie, vchod zo Štúrovho námestia) 

Výzva je otvorená od 10. 2. 2023 do 24. 2. 2023

Dátum zverejnenia výzvy: 10. 12. 2023

Tento projekt je realizovaný v spolupráci s mestom Trenčín a spolufinancovaný z ERDF – Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci IROP projektu: Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda (kód projektu v ITMS2014+:302031ABB7).

Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2022 je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionáneho rozvoja.


Tento článok bol originálne zverejnený na stránke mesta Trenčín v časti Hviezdne workshopy a aktuality.

Najnovšie články